Spring: För Hälsan Och Livet - Ung Som Gammal

Spring: För Hälsan Och Livet - Ung Som Gammal

Autor : Eric Berglund
Género : Libros, Deporte, Carrera y maratón,
Leer : 3510
Descargar : 2925
Tamaño de archivo : 19.44 MB
Formato : PDF, ePub

Tomar este libro

Spring: För Hälsan Och Livet - Ung Som Gammal

Reseña del editor Eric Berglund lever vid 82 års ålder på alla plan ett rikt liv och springer på stigar i skogen i stort sett varje dag sedan 70 år. Byggt på sina erfarenheter ger han ett starkt vittnesmål om nyttan av att bedriva fysisk träning för hälsan genom livet och upp i åren. Han delar med sig av kloka råd och ger inspiration till den som vill börja röra på sig. Vittnesmålet står i god samklang med vad den medicinska vetenskapen idag anser om vårt behov av regelbunden fysisk träning. Att inte röra på sig och vara fysiskt inaktiv framstår mer och mer som en av de viktigaste riskerna för att utveckla sjukdom och död. Världshälsoorganisationen (WHO) har pekat på detta faktum i sin handlingsplan. Det är bara rökning, högt blodtryck och diabetes som anses farligare än inte röra på sig. Dessa risker kan på effektiva sätt behandlas med fysisk träning. Det finns många goda råd om vad du kan göra för din hälsa. Om du står inför att prioritera och vill få ut den största effekten för hälsan, oavsett ålder, så är det den fysiska träningen du skall satsa på, naturligtvis efter egna förutsättningar. Det finns mycket att lära och vägledas av i denna bok skriven av en man som vet vad han talar om. Eskil Hammarström Hjärtläkare

Raspberry Pi (Títulos Especiales)

Raspberry Pi (Títulos Especiales)

Autor : Gareth Halfacree
Género : Libros, Ciencias, tecnología y medicina, Tecnología e ingeniería,
Leer : 2574
Descargar : 2145
Tamaño de archivo : 14.26 MB
Sóc Fill Dels Evuzok

Sóc Fill Dels Evuzok

Autor : Lluís Mallart
Género : Libros, Sociedad y ciencias sociales, Antropología,
Leer : 1560
Descargar : 1300
Tamaño de archivo : 8.64 MB